Rolunk

 Szenvedély, es több mint 20 éves tapasztalattal személyszállítás terén.

 • A szenvedély a lényege mindenek amit vállalunk
 • Ismerjük a piaci igényeket, és próbálunk minél jobban megfelelni ezeknek
 • Tudjuk, hogy a vállalat sikere a személyzetol függ, és büszkék vagyunk az emberekre akikel dolgozunk professzionalizmusukért

 Tisztelet az ügyfelek iránt és felelősség minden munkánk során

 • Tisztelettel tartozunk ugyfeleinknek és utasainknak munkánk során, ugyan ezt mi is elvárjuk
 • Felelősségel végzunk minden munkat külön-külön, így személyre szabott szolgáltatásainknak minősége nem lehet kérdéses

Pozitív hozzáállás - Janosi kft

Iroda cime: Szatmárnémeti, B-dul. Closca utca 60 szám, 440214

 • Vezetékes Telefon RO: +40.261-758-620
 • Mobil Telefon RO (Orange): +40.749-268-676
 • Mobil Telefon RO (Vodafone): +40.722-415-187
 • Mobil Telefon HU: +36-30-4359823
 • Mobil Telefon HU: +36-30-4253982

E-mail: ianosi_trans@yahoo.com

Cég azonosító adatok:

 • AFA sám: RO5490248
 • J30 /534 /1994

A Janosi Kft fontosnak tartja a személyes adatok védelmét.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Az adatkezelő

Janosi Kft.

Székhelye: Szatmárnémeti, B-dul. Closca utca 60 szám, 440214.

Cégjegyzékszám: J30 /534 /1994 

Adószám: RO5490248

a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: ianosi_trans@yahoo.com; telefon: +40.261-758-620.

2. Az adatkezelés jogalapja

Jogi háttér

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Amennyiben az érintett a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) II. és III.1. pontjaiban meghatározottak szerint jár el, az érintett a jelen Tájékoztatót elfogadja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

3. Technikai adatok, cookie-k, IP-cím

A  www.janositrans.ro weboldal üzemeltetőjea Janosi Kft.

A honlap nem rögzíti az érdeklődők  számítógépének internet címét (IP-címét).

Weboldalunk a cookie-k adattartalmait automatikusan összegyűjti.

A cookie-k olyan változó tartalmú, alfanumerikus információ csomagok, amelyek a látogató számítógépén találhatóak. Általában magukkal hordozzák a származási helyüket, a lejárati dátumukat és az azonosító számukat is. Ezek az adatcsomagok az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

Szolgáltatásunk használ:

• ideiglenes “akció cookie-kat”, melyek a számítógépen az oldalról történő kijelentkezésig aktívak,

• “állandó cookie-kat” amelyik a saját adatcsomagjukban meghatározott ideig, vagy a felhasználó által kikényszerített törlésig működnek.

4. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során

 • gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
 • védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen

5. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett a kérelmét e-mailben az ianosi_trans@yahoo.com címre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 25 napon belül írásban válaszol.

6. Egyéb

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén az Adatkezelőhöz fordulhat panasszal. Amennyiben ez eredménytelen, úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

II. LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.

 

SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ez a leírás a Janosi Kft, a janositrans.ro domain alatt levő weboldalon található cookie-kra vonatkozik. Nem vonatkozik azonban azokra a weboldalakra, ahová honlapunk hiperszöveges hivatkozásokat nyújt harmadik fél weboldalai felé.

Mi a süti (=cookie)?

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

Miért használunk sütiket?

 • Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,
 • Felhasználói élmény növelésére,
 • Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében.

Milyen sütiket használunk?

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

Ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Teljesítményt biztosító sütik

Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. A Google Analytics saját cookie-kat használ a felhasználók weboldalhasználatának elemzéséhez és javításához. A jelen weboldal használati adatait leíró cookie fájlokban található információk rendszerint a Google Amerikai Egyesült Államokban működő valamelyik szerverére jutnak el, és ott tárolódnak.

Süti beállítások

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ön bármikor jogosult az Opcionális Sütik használatára vonatkozó hozzájárulását visszavonni. Természetesen Ön használhatja a weboldalunkat a Sütik (ideértve a technikai okokból használt Sütiket) nélkül is. Böngészőjében bármikor deaktiválhatja vagy korlátozhatja a Sütik használatát, ami azonban az oldal használhatóságára illetve felhasználó-barát minőségére negatív hatással lehet.

Go to top
GDPR info es elfogadási tetelek!
GDPR Hirdetmény részletei El fogadom! Nem fogadom el!